Jörg R. Hörandel Homepage Joerg R. Hoerandel

Portfolio Bachelor Physics and Astronomy

2015/2016

NB075B
3 ec
Tentaminering

Aan het einde van het tweede jaar dient het portfolio minstens 3 en hoogstens 6 verslagen over activiteiten te bevatten waaraan de student heeft deelgenomen. Desgewenst mag de student een kort feedbackgesprek met een van de portfoliodocenten aanvragen aan het einde van het tweede of aan het begin van het derde jaar.

Het portfolio wordt afgesloten middels een gesprek met een van de portfoliodocenten. Studenten die verder gaan met een master Particle and Astrophysics maken bij voorkeur een afspraak met Jörg Hörandel, studenten die verder gaan met een master Physics of Molecules and Materials maken bij voorkeur een afspraak met Annalisa Fasolino.

Maak tijdig (minstens een week van tevoren) een afspraak via annalisa-fasolino.youcanbook.me of horandel.youcanbook.me Stuur een week voor de afspraak alle opdrachten in EEN pdf naar a.fasolino@science.ru.nl of j.horandel@astro.ru.nl en upload ze in blackboard Meld je aan in osiris voor het tentamen NWI-NB075B


Jörg R. Hörandel