Jörg R. Hörandel Homepage Joerg R. Hoerandel

Portfolio Bachelor Physics and Astronomy

2017/2018

NB075B
3 ec
Tentaminering

Aan het einde van het tweede jaar dient het portfolio minstens 3 en hoogstens 6 verslagen over activiteiten te bevatten waaraan de student heeft deelgenomen. Desgewenst mag de student een kort feedbackgesprek met een van de portfoliodocenten aanvragen aan het einde van het tweede of aan het begin van het derde jaar.

Het portfolio wordt afgesloten middels een gesprek met de portfoliodocent.

Maak tijdig (minstens een week van tevoren) een afspraak via horandel.youcanbook.me. Stuur een week voor de afspraak alle opdrachten in EEN pdf naar j.horandel@astro.ru.nl en upload ze in blackboard Meld je aan in osiris voor het tentamen NWI-NB075B


Jörg R. Hörandel