Jörg R. Hörandel Homepage Joerg R. Hoerandel

Programmeren 1
Programming 1

2015/2016

NP033B
1e jaar, kwartaal II, 3 ec

Hoorcollege:
Diensdag 8:45 - 10:30 Lin 3

10.11.2015 Hoorcollege 1
20.11.2015 Hoorcollege 2 (15:45 - 17:30 Lin 3)
24.11.2015 Hoorcollege 3
01.12.2015 Hoorcollege 4
08.12.2015 Hoorcollege 5
16.12.2015Hoorcollege 6 (15:45 - 17:30 HG00.304)
05.01.2016 Hoorcollege 7
12.01.2016 Hoorcollege 8

Computer Practicum (verplicht):
Maandag 8:45 - 10:30 HG00.029 (64) groep 1: bachelor natuur- en sterrenkunde: achternaam A t/m N
07.12.15 HG00.023
14.12.15 HG00.023
Maandag 8:45 - 10:30 HG00.137 (42) groep 2: bachelor natuur- en sterrenkunde: achternaam O t/m Z
Maandag 8:45 - 10:30 HG00.023 groep 3: bachelor wiskunde

Tijdens het verplicht computer practicum is het verplicht om aanwezig te zijn.

Practicum coördinator: Jan van Roestel (J.vanRoestel # astro.ru.nl)

09.11.2015 Practicum 1
16.11.2015 Practicum 2 (english) (solutions)
23.11.2015 Practicum 3 (english) (solutions)
30.11.2015 Practicum 4 (english) (solutions)
07.12.2015 Practicum 5 (english) (solutions)
14.12.2015 Practicum 6 (english) (solutions)
04.01.2016 Practicum 7 (english) (solutions) nrep.tar
11.01.2016 Practicum 8 (english)

Computer Practicum (vrijwillig):
Vrijdag 15:45 - 17:30 HG00.625
Vrijdag 15:45 - 17:30 HG00.023
11.12.15 alleen HG00.625
18.12.15 alleen HG00.625
Vrijdag 20.11.2015 geen vrijwillig practicum.

Online Help:
The GNU C reference manual
The C Library Reference Guide
UNIX Tutorial for Beginners
GNU plot

Literatuur:
B.W. Kernighan, D.M. Ritchie
The C Programming Language
Prentice Hall Software
W.H. Press et al.
Numerical Recipes 3rd edition
Cambridge University Press
W.H. Press et al.
Numerical Recipes in C 2nd edition
Cambridge University Press


Jörg R. Hörandel